Dátum uverejnenia Nazov novin Strana Typ inzercie Spoločnosť IČO Typ VZ Rozhodu júci deň výpis CD Dátum konania Čas konania Miesto konania Náhradné VZ  
                        Dátum Čas
20.3.2000 OV 278 P NAVICOM, a.s., Výskumný ústav stavby lodí   M     23.3.2000 10:00 S, Roľníckej školy 1519, Komárno    
19.4.2000 RN 10 R NAVICOM, a.s.   M     28.4.2000 10:00 S, Roľníckej školy 1519, Komárno    
24.5.2000 RN 6 P NAVICOM, a.s.   R     29.6.2000 10:00 S, Roľníckej školy 1519, Komárno 29.6.2000 12.00
26.5.2000 HN 5 P NAVICOM, a.s.   R     29.6.2000 10:00 S, Roľníckej školy 1519, Komárno 29.6.2000 12.00
20.6.2000 OV 277 P NAVICOM, a.s., Výskumný ústav stavby lodí   R     29.6.2000 10:00 S, Roľníckej školy 1519, Komárno 29.6.2000 12.00
25.8.2000 HN 2 P NAVICOM, a.s., Výskumný ústav stavby lodí   M     14.9.2000 10:00 S, Roľníckej školy 1519, Komárno 14.9.2000 12.00
8.9.2000 RN 9 R NAVICOM, a.s., Výskumný ústav stavby lodí   M     14.9.2000 10:00 S, Roľníckej školy 1519, Komárno 14.9.2000 12.00
5.2.2001 RN 4 R Navicom, a.s.   R     1.6.2001 10:00 Penzión La Taverna, Kamenná 8, Nitra 1.6.2001 12.00
5.2.2001 OV 234 P Navicom, a.s., Roľníckej školy 1519, Komárno   R     1.6.2001 10:00 Penzión La Taverna, Kamenná 8, Nitra 1.6.2001 12.00
7.3.2003 HD 12 P Navicom, a.s, VÚSL   M 4.4.2003 N 7.4.2003 13:00 S, Nám. Martina Benku 15, Bratislava, kanc.99(2R)    
1.3.2004 NO 9 P NAVICOM, a.s. VÚSL Komárno 31412327 M 1.4.2004 N 2.4.2004 13:00 S, Nám. Martina Benku 15, Bratislava    
26.6.2004 NO 6 P NAVICOM, a.s. VÚSL Komárno 31412327 M 27.7.2004 A 28.7.2004 13:00 S, Hradná 6, Komárno    
21.7.2005 PD 7 P NAVICOM, a.s. VÚSL Komárno 31412327 R 24.8.2005 A 25.8.2005 9:00 S, Hradná 6, Komárno    
16.9.2005 OV 133 P NAVICOM, a.s. VÚSL Komárno 31412327 M 14.10.2005 A 19.10.2005 14:00 S, Hradná 6, Komárno    
2.6.2006 OV 181 P NAVICOM, a.s. VÚSL Komárno 31412327 R 6.7.2006 A 7.7.2006 9:00 S, Hradná 6, Komárno    
8.6.2007 OV 168 P NAVICOM, a.s. VÚSL Komárno, Hradná 6 31412327 R 9.7.2007 A 12.7.2007 10:00 Not.úrad, JUDr. Ildikó Bory, Nám. M. R. Štefánika 13, Komárno    
26.10.2007 OV 208 P NAVICOM, a.s. VÚSL Komárno, Pri Panoráme 42 31412327 M 30.11.2007 A 4.12.2007 10:00 JUDr. Ildikó Bory, Nám. M.R.Štefánika 13, Komárno