• v oblasti stavby lodí,
 • stavby malých plavidiel,
 • motorových jacht,
 • automatizačných prvkov a zariadení,
 • transformátorov, transduktorov a špeciálnych zdrojov,
 • meracích, skúšobných, ciachovacích prístrojov a zariadení,
 • riadených elektropohonov,
 • automatizácie procesov,
 • jednoúčelových strojov.
 • hluku a vibrácií,
 • tepelných izolácií,
 • torzných kmitov točivých častí,
 • vibrodiagnostiky.
 • malých plavidiel a lodných komponentov,
 • automatizácie procesov,
 • riadených elektropohonov, dieselgenerátorov,
 • jednoúčelových strojov,
 • elektroinštalácií v obytných, priemyselných a poľnohospodárskych objektoch,
 • elektrorozvádzačov (rozvodných, kompenzačných, riadiacich) nízkeho napätia (do 1000 V, 2000 A),
 • projektovanie vibroakustických opatrení.
 • meranie torzných kmitov, výkonu, hluku a vibrácií podľa GL a IMO,
 • typové skúšky elektrických, automatizačných a strojových komponentov pre účely získania certifikácie, podľa pravidiel GL,
 • normalizačná činnosť v odbore lodí.
 • elektroprvkov, automatizačných systémov, elektropohonov,
 • rozvádzačov, ovládacích pultov,
 • jednoúčelových strojov,
 • malých plavidiel.