• Slovenské lodenice, Komárno,
 • Slovenské lodenice Komárno, Bratislava,
 • SLK "ELEKTRO",
 • Česká plavba labská - Chvaletice,
 • Slovenská plavba a prístavy, Bratislava,
 • Povodie Dunaja,
 • Povodie Váhu,
 • Ministerstvo hospodárstva SR,
 • STU - fakulta spaľovacích motorov a lodí,
 • VÚD - Divízia vodnej dopravy, Bratislava,
 • Slovenský Lloyd,
 • Germánsky Lloyd,
 • Slovenský plavebný kongres,
 • JCP Štúrovo,
 • VONSCH Brezno,
 • PRECISION TUBES, Komárno,
 • APPLIED PRECISION, Bratislava,
 • a ďalší.