N A V I C O M a. s.
Výskumný ústav stavby lodí Komárno
Hradná č. 6
945 01 Komárno
S L O V A K I A


IČO: 31412327
Číslo účtu: 630084405/0900
Číslo faxu: IČ DPH: SK2020398820
Banka: SLSP, a.s.
00421/35/7713189

Mgr. Marián Bucholcer
riaditeľ – predseda predstavenstva
0903/618242 0903/618242
mbucholcer@navicom.sk

Ing. Jozef Németh
spolupracovník experimentálneho výskumu – člen dozornej rady
035/7713190 035/7713190
navicom@navicom.sk

Doc. Ing. Juraj Sztankay, CSc.
vedúci experimentálneho výskumu – člen predstavenstva
035/7713190 0903/255896
sztankay@navicom.sk

Ing. Jozef Asztalos
vedúci vývoja automatizačných zariadení
035/7713190 0903/618942
navicom@navicom.sk

Ján Bucholcer
spolupracovník vývoja automatizačných zariadení – člen predstavenstva
navicom@navicom.sk

Vladimír Fekete
vedúci výroby – člen dozornej rady za zamestnancov
035/7713190 0903/487776
navicom@navicom.sk

Katarína Richterová
sekreteriát riaditeľa
0903/618842 0903/618842
navicom@navicom.sk