1. Ročné a polročné správy o hospodárení, predbežné vyhlásenia emitenta v zmysle par. 130 zák. o CP:

30.9.2007
dátum zverejnenia: 14.11.2007
miesto zverejnenia: OV: 218/2007

30.6.2007
dátum zverejnenia: 27.8.2007
miesto zverejnenia: OV: 165/2007

31.12.2006
dátum zverejnenia: 22.5.2007
miesto zverejnenia: OV: 97/2007

30.6. 2006
dátum zverejnenia: 23.8.2006
miesto zverejnenia: OV:162/2006

31.12. 2005
dátum zverejnenia: 26.5.2006
miesto zverejnenia: OV: 100/2006

30.6.2005
dátum zverejnenia: 13.8.2005
miesto zverejnenia: Pravda

31.12.2004
dátum zverejnenia: 18.5.2005
miesto zverejnenia: Národná obroda

2. Audítorské správy a výroky

31.12.2007
dátum zverejnenia: 30.4.2008

31.12.2006
dátum zverejnenia: 18.5.2007

31.12.2005
dátum zverejnenia: 25.5.2006

31.12.2004
dátum zverejnenia: 30.6.2005

3. Zoznam VZ konané a plánované:

Valné zhromaždenia
dátum zverejnenia:
26.10.2007 a súčasne je to aktuálny údaj

4. Pozvánky na VZ (uverejnené v denníku Obchodný vestník)

7.7.2006

19.10.2005

5. Výsledok VZ - zápisnica

12.7.2007
dátum zverejnenia: 16.7.2007

7.7.2006
dátum zverejnenia: 7.7.2006

19.10.2005
dátum zverejnenia: 19.10.2005

25.8.2005
dátum zverejnenia: 12.9.2005

6. Aktuálne znenie zmenených stanov spoločnosti k dátumu:

12.7.2007
dátum zverejnenia: 12.07.2007 a súčasne sú to aktuálne stanovy

7. Kópie Daňových priznaní k dani z príjmu PO:

Za rok 2006
dátum zverejnenia: 4.7.2007

Za rok 2005
dátum zverejnenia: 4.7.2007


1. Zmena akcionárskej štruktúry:

Nákupy vlastných akcií
dátum zverejnenia:
zápisnica z VZ 19.10.2005

zápisnica z VZ 7.7.2006

2. Zverejnenia v denníku Obchodný vestník:

a) Pozvánky na VZ - viď bod 4. predchádzajúcej stránky
b) Oznámenia o zverejnení polročných a ročných správ o hospodárení - viď. Bod 1. predchádzajúcej stránky
c) Uloženie výročnej správy do Zbierky listín v zmysle par. 9 a par. 3 z. o Obchodnom registri
www.zbierka.sk
d) Publikovanie účtovných závierok v zmysle par. 21 ods. 2 zák. o účtovníctve
www.zbierka.sk

3. Zánik a vymenovanie člena predstavenstva alebo dozornej rady

7.7.2006
dátum zverejnenia: 7.7.2006

4. Zmena členov riadiacich orgánov od 1.8.2005

žiadna
dátum zverejnenia: aktuálny údaj

5. Oznámenia o začatí významného súdneho sporu:

žiadne
dátum zverejnenia: aktuálny údaj

6. Závažné organizačné zmeny:

žiadne
dátum zverejnenia: aktuálny údaj

7. Významné zmeny v obchodných, výrobných alebo odbytových podmienkach:

žiadne
dátum zverejnenia: aktuálny údaj